Przejdź do treści

Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwnicach

Najważniejszym instrumentem badawczym w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach jest jedyny tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej  radioteleskop o średnicy 32 m.
RT-4 jest częścią europejskiej sieci VLBI.  VLBI  (radiowa interferometria wielkobazowa) to jedna z najbardziej zaawansowanych technik obserwacji astronomicznych pozwalająca na tworzenie obrazów obiektów w kosmosie o niezwykle dużej dokładności. Wymaga to współpracy radioteleskopów z całego kontynentu. Radioteleskopy w Piwnicach uczestniczą w tym międzynarodowym przedsięwzięciu już od 1980 r.
Radioteleskop RT-4 można obserwować na żywo tutaj.

Na fotografii sterownia z widokiem na RT-4.

Fot. Anna B Gregorczyk